Estudiem el seu cas i li portem a percentatge

 CONSULTI'NS 


ACCIDENTS LABORALS

_ Contingències

_ Assegurança conveni

_ Reclamacions judicials

JUTJATS SOCIALS

_ Redacció de demandes

_ Defensa jurídica

ACOMIADAMENTS

_ Reclamació dinerària i de drets

_ Demandes

JUBILACIONS I INCAPACITATS

_ Gestionem

_ Reclamacions d’assegurances i convenis

ELS SEUS DRETS

 


GESTIONEM
LA SEVA JUBILACIÓ
I INCAPACITAT
 


PAPERETA
DE CONCILIACIÓ
I DEMANDA
 


CONTRACTES, ALTES,
BAIXES I VARIACIONS
A LA SEGURETAT SOCIAL