De famílies n’hi han moltes

L’assessorarem i defensarem davant de qualsevol situació familiar. Divorcis, separacions, custodia compartida…

E  s  t  u  d  i  e  m      l  a       m  a  n  e  r  a       d  ’  e  s  t  a  l  v  i  a  r      i  m  p  o  s  t  o  s      i       d  e  s  p  e s  e  sDIVORCIS

Dissolució legal del matrimoniREGULACIÓ DE MESURES  PATERNA-FILIALS

RECLAMACIONS I EXTENSIONS DE LA PÀTRIA POTESTATDIVISIÓ CONDOMINI PATRIMONI COMÚTESTAMENTS

ASSESSORAMENT I PREPARACIÓ HEREDITÀRIARECLAMACIONS HEREDITÀRIES

RECLAMACIÓ LEGÍTIMESSUCCESSIONS

Acceptacions d’herència i liquidacions d’impostos

ALTRES TEMES CIVILS

–––––––––––––––––––

· Desnonaments

· Curatela: per administrar béns i persona

· Accidents – Reclamacions

· Reclamació legítimes

· Incorporacions civils

· Tutoria: administrar béns i persona

· Curatela: per administrar béns