El dret de la seva empresa

L’assessorem en dret mercantil, tant des de l’assessorament i suport a l’empresa, com en les operacions de societats.
 _ Creació de Societats

_ Dret Societari

_ Auditories

_ Reclamació clàusules abusives

_ Dret bancari