· Jurisdicció de menors

· Dret penitenciari


TRÀNSIT

Accidents de trànsit
amb responsabilitat penal  

Retirada de permisos de conduir 

Alcoholèmies
Alcoholemias

DELICTES GREUS

Accidents mortals

Homicidis  

Estafes  

Agressions

ROBATORIS

Robatoris i reclamacions

Robos y reclamaciones

Robos y reclamaciones

Robos y reclamaciones

TEMES DE VIOLÈNCIA

Violència de gènere

Violència domèstica

Violencia doméstica

Violencia doméstica

ASSISTÈNCIA A DETINGUTS

Declaracions davant jutjat  

Compareixença diligències prèvies  

Escrits defensa / acusacions  

Execució sentències

ALTRES

Consulti’ns 

Comparecencia diligencias previas  

Escritos defensa / acusaciones  

Ejecución sentencias